YİĞİTLER

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Gözler ufuklarda eller tetikte,
Ecdat mîrâsını bekler yiğitler!
Emin yatsın diye bebe beşikte,
Mülkün esasını bekler yiğitler!

Yaşansın da Kitap-Sünnet üzere,
Yol yürünsün diye cennet üzere,
Allâh’a şükür ve minnet üzere;
Îman ihlâsını bekler yiğitler!

Dînin vazgeçilmez şiârı ezan,
İslam yurdu kılar, diyarı ezan,
Hürriyet nişânı, mîyârı ezan;
Tevhid nidâsını bekler yiğitler!

Vatan bölünemez, şehitler ölmez!
Allâh’a kavuşur, yiğitler ölmez!
Onlar var oldukça ümitler ölmez!
Vatan elmasını bekler yiğitler!

Namus uğrundadır, nöbet tutması,
Sipere yatması, kurşun atması,
Temiz kalsın diye Ayşe Fatma’sı;
İffet libâsını bekler yiğitler!

Dalgalansın da hep o nazlı hilâl,
Allah bu millete vermesin zeval!
Vazifeyi bir an etmeden ihmal;
Bayrağın hasını bekler yiğitler!

Bilirler uyumaz o hâin düşman,
Sinsice pusuda bekler her zaman,
Yüreğini yurda gerip kahraman;
Düşman temasını bekler yiğitler!

Rablerine mertçe edince ahit,
Durdu sözlerinde nice koç yiğit,
Kimi hak yolunda oldu da şehit;
Kimi sırasını bekler yiğitler!