Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -24- BÂDEYLE DOLUNCA…

Harun ÖĞMÜŞ

Angeh ki nihâl-i ömr-i men kende şeved,
Eczâm zi-yekdiğer perâkende şeved.
Ger z’anki sorâhiî konend ez gil-i men,
Angeh ki zi-bâde pür şeved zinde şeved.

Bir gün gelip elbet bu vücûdum solacak,
Her zerresi ayrılıp da toprak olacak.
Bir kâse yaparlarsa fakat ondan eğer,
Bâdeyle dolunca silkinip can bulacak.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 250)