SEVGİYİ GİYİNEN NEYLESİN ÇULU?

ŞAİR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com

Gökyüzünde küme küme bulut var,
Sicim sicim yağmur gibi gel bana!
Düğün dernek kurar al al ufuklar,
Turnalarla davetini sal bana!

Ağlarla öpüşür kar taneleri,
Acınla kıvranır çöl seneleri,
Sensiz yetim kaldı yâr hâneleri;
Kerem eyle seherlerde gül bana!

Harâmîler kast eylese postuma,
Kalın zincir bağlasalar destime,
Sıradağlar yürüse de üstüme;
Yol gösteren bir dolunay ol bana!

Yüreğimde kopar kum fırtınası,
Yas tutuyor gelinlerin kınası,
Gül bedeni «Kevser»lerde yunası;
Bergüzâr ver sakalından tel bana!

Balığın canından sıyrılır pulu,
Sevgiyi giyinen neylesin çulu?
İstemem altını, gümüşü, pulu;
Sakın deme; «Bir vefâsız kul» bana!