Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -23-

Harun ÖĞMÜŞ

FERDÂYA DAHÎ BELKİ ÖMÜR YETMEYECEK!

Şeb nîst ki âh-ı men be-cevzâ neresed,
V’ez girye-i men seyl be-deryâ neresed!
Goftî ki be-tû bâde horem pes-ferdâ,
Şâyed ki merâ omr be-ferdâ neresed!
Âhım çıkıyor her gece tâ göklere dek,
Gözyaşlarım ırmaklara eş aksa gerek!
Zîrâ «içeriz» dedin «öbür gün» ammâ,
Ferdâya dahî belki ömür yetmeyecek!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 282)