SECDEDE, VECD İLE «VAHDET»İ SÖYLER!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Hakk’ın dergâhında, aşk ocağında;
Gönül, âyet âyet «ibret»i söyler!..
Amel defterinin her yaprağında;
Döküp aşk derdini, «hasret»i söyler!..

Seyrinde umut mu, o can mahşeri?
Kör nefsin üstüne salmış seferi!..
Mârifet nûruyla örmüş hüneri;
Okur elif elif, «hikmet»i söyler!..

Bir «Gül»ün rengi var fıtrat özünde;
O nûr-i letâfet doğmuş gözünde!..
Hakikat dil açmış her bir sözünde;
İşler nefes nefes, «rahmet»i söyler!..

Menzil-i maksûda, düşmüş irfânı;
Zerrede zikreder devri, devrânı!..
Tefekkür ettikçe Arş-ı Rahmân’ı;
Duyar yoktan vârı, «hayret»i söyler!..

Özünde, vuslatın derin kaynağı;
Bu ince sızıyla, yanar çerâğı!..
Başında bir ömrün, esrar yumağı;
Açmış yed-i nefse, «kudret»i söyler!..

Yüz dönmüş cihanın şöhret, şânına;
Ölmeden çekilmiş hak dîvânına!..
Baş eğmiş Rabbim’in son beyânına;
Secdede, vecd ile «vahdet»i söyler!..

6 Mart 2017, Ankara