BU NE GARİP İŞ?

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

Akıl firar etti, fikir izinde,
Bulut, yağmur içer; bu ne garip iş?
Garip şeyler olur, şu yeryüzünde,
Toprak, sudan kaçar; bu ne garip iş?

Bu garip hâllerim düşüme girdi,
Çelişki; soframa, aşıma girdi,
Yetmedi, ağrılı başıma girdi,
Gölgem, beni geçer; bu ne garip iş?

İnekler, siyah süt verdi vereli,
Koyunlar, çobanı sürdü süreli,
Bu çıban, beynime girdi gireli,
Balık, gökte uçar; bu ne garip iş?

Kimisi doluyu boşa değişir,
Kimisi altını taşa değişir,
Kimisi rûhunu leşe değişir,
Zaman, boşluk biçer; bu ne garip iş?

Bir düşünce sardı, içimi içten,
Giyindim Rızâ’yı, soyundum suçtan,
Korkma garibandan, kork gözü açtan,
Para, adam saçar; bu ne garip iş?