ZAFER MÜJDESİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

“Yüce yardım ne zaman?” dendiği ahvâli oku,
Nefsi kurbanlara can geldi vefattan sonra!
Vermeden cânı ne mümkün yeni bir feth-i mübîn,
Son zafer müjdesi, tam kıble salâttan sonra…

feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)