YERDE

ŞAİR : ÂŞIK CEMAL DÎVÂNÎ cemaldivani@gmail.com

Gökyüzünden yere düşmez tek damla,
Mazlumun figāna düştüğü yerde.
Okunmaz satırlar, çözülmez imlâ,
Âlimin isyana düştüğü yerde.

Sütü bozuklar da asâlet olmaz,
Korkak insanlarda cesaret olmaz,
Terazi bozulur adâlet olmaz,
Lekenin vicdana düştüğü yerde.

Kara toprak çeliği de çürütür,
Üzerinde çok ordular yürütür,
Kadir Mevlâm Nil Nehri’ni kurutur,
Yûsuf’un zindana düştüğü yerde.

Deler semâları; bu feryat, bu âh,
Mezarda yan yana köle, padişah,
Yunusun karnında yapar secdegâh,
Yûnus’un ummâna düştüğü yerde.

Cemâl Dîvânî’de hakkın ararmış,
Eyyûb yarasına sabır sararmış,
Mahşer günü kılı kırka yararmış,
Kulların dîvâna düştüğü yerde.