KIT‘ALAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

GÜÇ, KUDRET O’NUN

Bak ayın etrafında halka olmuş hâleler,
Baharda hep gülümser, güzel güller lâleler…
O dilerse âteşi gülistâna çevirir,
Kayaların bağrından akıtır şelâleler…

HESAP GÜNÜ VAR

Kimseyi tahkir etme, hor görme, karalama,
Şu denî dünya için, ahreti paralama!..
Sakın ha kuvvetine, gücüne güvenip de;
Âciz ve zayıfların gönlünü yaralama!..

EMEK

Allah’tan hep hayır dilemek gerek,
Bebeği beşiğe belemek gerek,
Bir gram altını elde’tmek için;
Tonlarca toprağı elemek gerek…

BOŞA ARARLAR

Arı çiçeğe konar, sinekler necâsete,
Mide meselesinde kılı kırk yarıyorlar…
Düşüp nefsin peşine arkadan ite ite,
Sefâlet çarşısında saâdet arıyorlar…