YOLUMUZU YOKUŞ ETME ALLÂH’IM!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Vahşet karşısında acıyor içler,
Bülbülleri baykuş, etme Allâh’ım!
Ne acılar çeker ağaran saçlar,
Yolumuzu yokuş, etme Allâh’ım!

Kinlerle dolup da nefretle taşan,
Yüce Allâh’ımın yolundan şaşan,
İç savaş çıkarmak için uğraşan,
Bizi zalimle eş, etme Allâh’ım!

Gönül erlerinin nâmı duyuldu,
Dört yana müdafaa rûhu yayıldı,
Zalim kurttan, kuzu postu soyuldu,
Artık gözleri yaş, etme Allâh’ım!

Çaresiz garibe bir teselli ver!
Umut deryâsını önlerine ser!
Elmas gibi parlar bu sabah seher,
Elmasımızı taş, etme Allâh’ım!

Söküp attırdın sen kurulan ağı,
Yerle bir ettirdin hâinden dağı,
Boşa çıkarttırdın kalleş tuzağı,
Baharımızı kış, etme Allâh’ım!

Arslan Ahmet şaşar, bu nasıl talan?
Topyekûn saldırı başlattı cihan,
«Yâ Allah!» deyip de ayağa kalkan,
Îmanlı kalbi tuş, etme Allâh’ım!

30 Ağustos 2016