MELEKLER SANA HAYRAN

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kendinde isen; cümle melekler sana hayrân,
Kendinde değilsen; köle eyler seni şeytân!..
Kendinde isen yâr ile Seyrî, ne saâdet,
Kendinde değilsen; ne yazık, çifte felâket!..

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün