YETER ARTIK!..

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bir darbenin sizce nedir mânâsı,
Yıllardır verilen baş, yeter artık!..
Hiç kimsenin ağlamasın anası,
Dökülen bu kadar yaş, yeter artık!..

Günahsız erlerin kanına giren,
Sivil Türk halkına tankları süren,
Kardeşlerini birbirine düşüren,
Hunharca atılan taş, yeter artık!..

Âsîler hep kastederler âhenge,
Tek yürek olanda bozulmaz denge,
Üşenme, her vakit hazır ol cenge,
Kardeşim kendini aş, yeter artık!..

Bu nasıl senaryo, bu nasıl talan,
Bunlar Sabbahlardan geriye kalan,
Abdülaziz Han’dan beri kurulan,
Kalleşçe tuzaklar boş, yeter artık!..

Gökte uçak, yerde salâ sesleri,
Köprüleri kesmiş üç-beş serseri!
Müslüman cihaddan kalır mı geri?
Nöbetten nöbete koş, yeter artık!..

Saatini Hakk’ın kitabıyla kur,
Vatana yan bakan hâinleri vur!
İbrahimce Nemrut’un karşısında dur,
Şeytanın gözünü deş, yeter artık!..

Celil’im îmanla göğsünü gerip,
Bütün zalimleri yerlere serip,
Al bayrak uğrunda el ele verip,
Şerefle, huzurla coş, yeter artık!..