SABIR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Gönül, sabredenin hesapsız ecri,
Hakk’ı ikrarlıkta sabretmek gerek.
Mutlak doğacaktır âhiret fecri,
İtaatkârlıkta sabretmek gerek.

Varlıkta ne güzel kuldu Süleyman,
Hiç gafil etmedi, servet ü sâmân,
Varlıkta sabreder, olanlar sultan,
Sıhhat ve varlıkta sabretmek gerek.

Bütün ahval içre Allâh’a yönel,
Istırap olmasın kulluğa engel,
Hazret-i Eyyûb’un sabrı ne güzel,
Dert ile darlıkta sabretmek gerek.

Ancak sabredenler erer zafere,
Şehidlik, gazilik şandır nefere,
Asıl yiğit nefsi vurandır yere,
Yiğitlik, erlikte sabretmek gerek.

Hak’tan sevdiğine gelirmiş illet,
Habîbi seveni bulurmuş kıllet,
Nefsin tuğyânını kırarmış zillet,
Gariplik, horlukta sabretmek gerek.

Her sabrın dünyevî tarafı acı,
Sabırdır belânın, derdin ilâcı,
Rabbin takdirini edip baş tâcı,
Her türlü zorlukta sabretmek gerek,

Hakk’a yönelenle sabah ve akşam,
Beraber olmaya eyle sen devam,
Hak’tan râzı olmak en yüksek makam,
Dostlarla birlikte sabretmek gerek.

Sabreden kuluyla beraberdir Hak,
Sabır hasletiyle tam olur ahlâk,
Cennete sabırla girilir ancak,
Mü’minle dirlikte sabretmek gerek.

Kendini bilmeze, cahile uyma,
Hatayı affeyle, kem sözü duyma,
Tecessüs eyleme, eksiği yayma,
Halka kibarlıkta sabretmek gerek.

En güzel örneğin yürü izinden,
Ayırma gözünü, hâl ve sözünden,
Tebessümü eksik etme yüzünden,
Habîbe yârlıkta sabretmek gerek.