KİMLİK

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Arzın yücesinden bir ilçedeniz,
Yıldızlar sağımız, solumuz bizim.
Vatan için serden geçenlerdeniz,
Düşmana balyozdur, kolumuz bizim!

Sorun bizi, dağ deviren yellerden,
Kılıçlara kıyam duran sellerden,
Korkumuz yok Ebrehe’den, fillerden,
Ebâbil taşıdır dolumuz bizim!

Göğün kuşağına takıp kemendi,
İndirdik dünyaya on altı rengi,
Şahlanırız il, il görende cengi,
Köroğlu doğurur Bolu’muz bizim!

Bülbüle ses verdik, kartala kanat,
Rüzgârla yarışır, bindiğimiz at,
Ceyhun bir yanımda, ötemde Fırat,
Maşrıktan mağribe yolumuz bizim!