KİMLİK

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Arzın yücesinden bir ilçedeniz, Yıldızlar sağımız, solumuz bizim. Vatan için serden geçenlerdeniz, Düşmana balyozdur, kolumuz bizim! Sorun bizi, dağ deviren yellerden, Kılıçlara kıyam duran sellerden, Korkumuz yok Ebrehe’den, fillerden, Ebâbil taşıdır dolumuz bizim! Göğün kuşağına takıp kemendi, İndirdik dünyaya on altı rengi, Şahlanırız il, il görende cengi, Köroğlu doğurur Bolu’muz bizim! Bülbüle ses verdik, […]

Okumaya Devam Edin...;

ÇOBAN ÖLDÜ GÖZÜMÜZÜ OYDULAR

ŞAİR : Hayrettin DURMUŞ hayrettin_durmus@mynet.com Ekmeği ekmeğe katık ederdik, Bir köyden bir köye yayan giderdik, Hür dağlarda mor koyunlar güderdik. Şimdi bizi bir sürüye saydılar, Çoban öldü gözümüzü oydular. Kepeneğin üç kıtayı örterdi, Bir bakışın bin mavzere yeterdi, Kuşlar cıvıl cıvıl aşkla öterdi. Bülbüllerin güllerini soydular, Çoban öldü gözümüzü oydular. Arap atlar harasında kişniyor, Seyis yatmış başucunda esniyor, Harâmîler bizim […]

Okumaya Devam Edin...;

YALNIZ SEN’İNDİR EFENDİM!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bulut bulut korunur gölgesiz, zarif bedenin; Melâikeyle yıkanmış sadır Sen’in sadrın! Muhabbetiyle çıkar Arş’a dek latif bedenin; Cenâb-ı Hakk’a en âlî hatır Sen’in hatrın! Yarıldı parmağının bir işâretiyle hemen, Parıldayan şu mücellâ bedir Sen’in bedrin! O nûr ayakları öpmek için cenûba giden Fırat ve Dicle Sen’indir, nehir Sen’in nehrin! Melekler öfkeye mağlûp kahırlar ister iken; İnâdı […]

Okumaya Devam Edin...;

O’NUN KOKUSU

Mustafa Necati BURSALI   Allah evi Kâbe’den, Nebî kokusu gelir. Binlerce sahâbeden, Nebî kokusu gelir!.. Şuradan ve buradan Perde kalkar aradan, Ey gönül, tâ Hirâ’dan, Nebî kokusu gelir!.. İşte gül, mine, zambak, Her biri kar gibi ak, Enginden ırmak ırmak, Nebî kokusu gelir!.. Taze bahardan, yazdan, Her ezan ve namazdan, Damla damla Hicaz’dan, Nebî kokusu gelir!.. Daldan, yeşil yapraktan, Can […]

Okumaya Devam Edin...;