ÂMENTÜ BİLLÂH!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Yüzakı erlerine-

Bütün kelimeler O’nunla özel,
Diyelim gönülden; Âmentü Billâh!
Bütün elbiseler O’nunla güzel,
Giyelim gönülden; Âmentü Billâh!

Îman tarlasına, tefekkür ekip,
Ayrık otlarını Kur’ân’la söküp,
Hakikat nûruyla kandiller yakıp,
Yayalım gönülden; Âmentü Billâh!

Niçin bu gençlerde azaldı hayâ?
Dînî eğitimsiz tutar mı maya?
Bizim akîdemiz neyse ortaya,
Koyalım gönülden; Âmentü Billâh!

İnancınla yaşa, îtikatla gez!
Melekleri tanı, kör şeytanı ez!
Allah birdir, başka bire benzemez,
Sayalım gönülden; Âmentü Billâh!

Rabbimiz’in rızâsına erelim,
Celil, cennet güllerini derelim,
Bu kutlu çağrıya kulak verelim,
Duyalım gönülden; Âmentü Billâh!