O YÜZ Kİ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Nasip bu, gāye bu, dünyâ ve âhirette şifâ,
Işıl ışıl bize Peygamber’in yüzünde safâ.

Ne kutlu sevgili, nûr eyliyor yüzündeki nur,
Bütün gönülleri sarsın O’nun gözündeki nur.

O yüz ki, bir kere bakmak yeter hidâyet için,
O göz ki, göz göze gelmek yeter, saâdet için…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün