ÂMENTÜ BİLLÂH!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com -Yüzakı erlerine- Bütün kelimeler O’nunla özel, Diyelim gönülden; Âmentü Billâh! Bütün elbiseler O’nunla güzel, Giyelim gönülden; Âmentü Billâh! Îman tarlasına, tefekkür ekip, Ayrık otlarını Kur’ân’la söküp, Hakikat nûruyla kandiller yakıp, Yayalım gönülden; Âmentü Billâh! Niçin bu gençlerde azaldı hayâ? Dînî eğitimsiz tutar mı maya? Bizim akîdemiz neyse ortaya, Koyalım gönülden; Âmentü Billâh! İnancınla yaşa, […]