Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -5-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

UHREVÎ MAKAM

Bize oruç uhrevî makam,
Sona kadar etti hep devam…

«Size de oruç kılındı farz»
«Kütibe aleykümü’s-sıyam»

Teni doyurunca, rûhun aç,
Kapanır ağız, yasak taam…

Beşeriyetin terâzisi,
Yarı aç isen, irâde tam.

Kenara konur, helâl dahî,
Harama nasıldır ihtimam?

Orucu bozar, beşer eti!
Dedikodusuz, zarif kelâm.

Sadakayı verdirir oruç,
Aça, fukarâya ihtiram.

Bize Ramazan büyük lütuf,
Göğe yazılan bir ihtişam.

Bir ömür ecir demek «Kadir»
Yaradanımız’dan es-Selâm!..

Arınana, bayram âkıbet,
Sonu bu ayın, güzel hitâm!..

Koruyabilen bu hâlini,
Ona kılınır ateş haram!

vezin: Âyetin vezni