AÇLIK

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Korusun bizi diye,
Hakk’ın murâdı açlık.
Dosttan dosta hediye,
Dostlar mûtadı açlık.

Nefsin belini büker,
Şeytana yolu tıkar,
Günaha meyli yakar,
Kırar inadı açlık.

Destektir düşünceye,
İdrak sağlar inceye,
Yönlendirir yüceye,
Melek kanadı açlık.

Zevkle yenen taamdır,
Çok yiyene haramdır,
Şükür buram buramdır,
Ekmeğin tadı açlık.

Zikre huzurlu zemin,
Eyler sükûnu temin,
Olsun diye kalp tatmin,
Destekler yâdı açlık.

Allah için olunca,
Kararında kalınca,
İrade benzer tunca,
Rûhun imdâdı açlık.

Gönülleri has eder,
Hisleri hassas eder
Vicdana temas eder,
Duyar feryâdı açlık.

Fazla yükü eder def,
Kâfî miktar yük hedef,
Böyle söyledi selef:
Tıbbın üstâdı açlık.

Hikmet yağdıran bulut,
Tartmaz kadrini yâkut,
Varsa tefekkür, sükût,
Ömrün âbâdı açlık.