GELECEĞE BAKIŞ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Parlar nice kandillerimiz, leyl ü nehar,
Kalbin ebedî kubbesi loş kalmayacak!
Seyrî, özü sağlam yetişen canlar var,
Neslin yüce minberleri boş kalmayacak!

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl