BIRAKIR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Her sabah ebr-i bahar, bahçeye şebnem bırakır.
Goncanın avcuna sultan gibi dirhem bırakır.

Kurumuş dallara canlandıracak bûseyi hep,
Her seher bağda gezen serseri meltem bırakır.

Yakmasın âlemi bir gün diyerek gonca dehen,
O güneş çehreye her gün kara perçem bırakır.

Derde dermânı unutmuşsa o dilber ne tasa,
Gelir insâfa da bir gün yine merhem bırakır.

Boşa gitmez dökülen gözyaşı sevdâ yoluna,
Dile bir iz bırakır, gözlere bir nem bırakır.

Âşıkın terk edemez kûyunu aslā cânâ,
Yanılıp cenneti gaflet ile Âdem bırakır.

Suçu yok sevgilinin âşıka bîgâne ise,
Çünki gāfil Seferî her sözü mübhem bırakır.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün (fa‘lün)

6 Mayıs 2016, Girne