ÇİLEKEŞ CANMIŞIM

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Genç ömrümü aldı şu yalan dünya,
Hayatın hep cezbesine kanmışım.
Düşürmüş ardına tozpembe hülya,
Sayılı günler, hiç bitmez sanmışım.

Omzuma vurulmuş ezelden bir yük,
Yüküm Kaf Dağı’ndan daha da büyük,
Son günümde ancak bana özgürlük,
Mukaddes dâvâya hamal denmişim.

Mes’ulken her kul, mazluma zulümden,
Garipler görmüyor, yardım elimden,
Düşünmez olmuşum, gayrı hâlimden,
Ne de vurdumduymaz bir insanmışım.

Derbeder benliğim, bulmuyor sükûn,
Rûhuma vurmuşum, en büyük vurgun,
Demek benim, köyde dolaşan mecnun,
Sessizce tuttuğum deli benmişim.

Dertlerden kaçarak, dalsam uykuya,
Çöker başıma bir korkulu rüya,
Îmânım karanlık gecede ziyâ,
İmtihanı zor, çilekeş canmışım.

Ne yapsam çare yok, kalpteki kora,
Ateşim almaz ne su ne de bora,
Uzansam upuzun, ıslak mezara,
Yürek yakan bir yalanla yanmışım.

Şu garip hâlime, binlerce hayret,
Yakışmaz mü’mine hâlden şikâyet,
Varoğlu, bu çetin hayata sabret,
Anladım ki daha çok noksanmışım.

3 Mayıs 2016, Vezirköprü