NİYAZ

ŞAİR : Yusuf ÖZBEY y-ozbey@hotmail.com

-Hattat Doç. Dr. Süleyman BERK Hocama ithaf olunur.-

Dilerim sırâtı sen berk gibi geç hemân Süleymân,
Ola yoldaşın hem imdâd ede cümle hatt-ı Kur’ân.

1 Kasım 2015, 19 Muharrem 1437

Vezin: mütefâilün / feûlün / mütefâilün / feûlün