Kur’ân’dan İktibas İlhamlar… -4-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Gerçek Formül

Sanma dünyâ şansa kalmış mâcerâ,
İmtihandır, gayret ister, hem duâ,
Verdi Hak Kur’ân’da gerçek formülü:
«Leyse li’l-insâni illâ mâ seâ!»

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün
14 Temmuz 2006