İSTANBUL’UN İŞGALİ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Biz necip milletiz, çok tarih yazdık,
Mazlumu koruduk, zulmü kuruttuk,
Kendi kendimize çok kuyu kazdık,
İstanbul’un işgalini unuttuk…

Yırtık sahifeler, silik satırlar,
Yağız ata rakip oldu katırlar,
Bin dört yüz elli üç, herkes hatırlar,
İstanbul’un işgalini unuttuk…

Abdülhamid Han’ı tahtından eden,
Siyonun, Taşnağın ardından giden,
Neler oldu, nasıl oldu bilmeden,
İstanbul’un işgalini unuttuk…

Bıraktık cihâdı, tüfeği, yayı,
İngiliz, Fransız böldü pastayı,
Unuttuk Fatih’i, Ayasofya’yı,
İstanbul’un işgalini unuttuk…

Hiç geldiği gibi gider mi kâfir,
Celil dilin sivri, sözlerin zehir,
Zaferi yâd ettik, silindi kahır
İstanbul’un işgalini unuttuk…