BİR OLSUN!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Rahmete sebeptir birlik,
Mü’min gönüller bir olsun!
Ona bağlı düzen, dirlik;
Mü’min gönüller bir olsun!
Damla damla nehir olsun!

İnandığımız Rab birdir,
Rasûl birdir, Kitab birdir,
Kıble aynı, mihrab birdir;
Mü’min gönüller bir olsun!
Birlik bize iksir olsun!

Hakk’ın ipine sarılıp,
Sâdıklar ile doğrulup,
Kinden, nefretten sıyrılıp;
Mü’min gönüller bir olsun!
Dilde, kalpte zikir olsun!

Candan dinleyip Habîb’i,
Cümle eşrafı, garibi,
Bir tek vücutmuşuz gibi;
Mü’min gönüller bir olsun!
Cennet için ecir olsun!

Îman ile kanatlanıp,
Kurşun ile kenetlenip,
Cümle zorluğa katlanıp;
Mü’min gönüller bir olsun!
Bize her yer Bedir olsun!

Samimiyet demektir din,
Her birine mü’min ferdin,
Reddedip tefrika derdin;
Kalplerimiz hep bir olsun!
Bize bizden emir olsun!

Rehber olsun bir Hak dostu,
Etsin muhabbetin mesti,
Hatırlatsın da elesti;
Mü’min gönüller bir olsun!
Merkez insan o pîr olsun!

Hep birlikten kuvvet doğar,
Sel olur zalimi boğar,
Bir olana nusret yağar;
Mü’min gönüller bir olsun!
Zafer ile tebşir olsun!

İslâmiyet birlik dîni,
Kur’ân’dır «habl-i metîn»i,
Anlayalım hikmetini;
Mü’min gönüller bir olsun!
Birlik muhkem tedbir olsun!

Sarılalım da kardeşe,
Değdirelim döşü döşe,
Yedi iklim ve dört köşe;
Mü’min gönüller bir olsun!
Parolamız tekbir olsun!

Ayrılıklar da azap var,
Gelir başa dünyalar dar,
En az düşmanımız kadar;
Mü’min gönüller bir olsun!
Mü’minler hemfikir olsun!

Bâtıl birliğin derdinde,
Tahrif edilmiş bir dinde,
Hak’tan iste ve didin de;
Mü’min gönüller bir olsun!
Yine şanlı devir olsun!

Toplu vurmalı yürekler,
Allah bizden bunu bekler,
Bükülmesin hiç bilekler;
Mü’min gönüller bir olsun!
Âlemde bir tesir olsun!

Olabilirsek yekvücut,
Oluruz hep var ve mevcut,
Birlikle korunur hudut;
Mü’min gönüller bir olsun!
Yepyeni bir fecir olsun!

Tez kırılır dallar tek tek,
Birleşip bulunca destek,
Kolay olmaz kırıp bükmek;
Mü’min gönüller bir olsun!
Birlik kopmaz zincir olsun!

Şeytan işidir ayrılık,
Rağbet eder abus, alık,
Bitsin diye feryat, çığlık;
Mü’min gönüller bir olsun!
Şeytan hor ve hakir olsun!

Çekişirsek kuvvet gider,
Varlığımız olur heder,
Olmamak için derbeder;
Mü’min gönüller bir olsun!
İhtiraslar esir olsun!

Dağılanlar bölük pörçük,
Lokma olur küçük küçük,
Düşman bekler ağzı açık;
Mü’min gönüller bir olsun!
Beraberlik demir olsun!