YAĞDIR BİZE ŞİFÂ ve RAHMETİ!..

YAZAR : Hafız Mustafa EFE

m_efe_yuzakı_mayıs2016

Dertli gönüllerin inleyişi, şikâyet değil şifâ duâsıdır…

Çorak sînelerin şerha şerha yarılması, yanık yanık kavruluşu, rahmet hasretinin lisân-ı hâlidir…

Şifâ harekete geçmek… Rahmet, berekete ermek…

Bir milletin, bir şehrin, bir coğrafyanın ve bir ümmetin de derdi zillet, şifâsı izzet…

Şikâyeti işgal, ümidi fetih ve nusret…

Derdimiz kuraklık, dermanımız rahmet…

Hastalığımız dünya, çaremiz âhiret…

Hulâsası:

Problemimiz mâsivallah, reçetemiz Kelâmullah…

Çünkü;

Rahmetin ta kendisi, Rahman Allâh’ın âlemlere Rahmet Nebîsi buyurdu ki:

“Allah şu Kur’ân ile birtakım kimselere izzet verir, onların kıymetini yükseltir; bazılarına da zillet verir, onları alçaltır!” (Müslim, Müsâfirîn, 269)

Kur’ân, şifâ ve rahmet…

Okuyana şifâ ve rahmet…

Okutana şifâ ve rahmet…

Dinleyene şifâ ve rahmet…

Hurufuyla, hududuyla ve huluku yani ahlâkıyla, her şeyiyle şifâ ve rahmet…

Gözlerin bereketli yağmurları bekleyerek semâlara çevrildiği Nisan günlerinde, Bursa’daydık.

17 Nisan’da…

Organize Sanayi Camii’nde, Bursa’mızın yetiştirdiği 10 hâfızımızın icâzeti vardı.

Somuncu Baba’nın ikramı, Üftâde Hazretlerinin himayesi ve Osmanlı’nın çınar asaletli gölgesinde yetişen 10 hâfız… İnşâallah Bursa’mıza, Türkiye’mize, bütün İslâm âlemine şifâ ve rahmet duâsı, bereketi olacak, nüve mâhiyetinde, tohum niyetinde 10 hâfız…

İçlerinde biri, bir muhâcirdi… Bursa’nın meşhur kadim muhâcirlerinden değil, yeni muhâcirlerden… Suriyeli bir kardeşimiz… İçli tilâvetinde, yine Rahman, Rahîm ve Şâfî Teâlâ’dan yanık yanık şifâ ve rahmet niyazı vardı.

Mazlumların, yetimlerin, kimsesizlerin imdadına koşmak, onların maddî açlıkları yanında mânevî açlıklarına da şifâ olmak, rahmet bulutlarını beldelerimize celbedecek, rahmet yağmurlarını üzerimize sevk edecek bir başka şifâ reçetesi…

Rabbimiz’den bu 10 yüz akı hâfızımızı ümmetin en hayırlıları, en şereflileri kervanına ilhâk etmesini niyaz ederiz. Onlarımız; yüz olsun, bin olsun… Peygamberimiz’in yaptığı gibi, sancaklarımızı, elleri Kur’ân tutan, dilleri ve gönülleri, şifâ ve rahmet dolup taşan hâfızlarımıza verelim.

Onlarla yeniden aziz oluruz… Bu Kur’ânî gayretlerle kurtuluruz bi-iznillâh zilletten.