O SÖYLER DE…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Kadîm dostum Tâlî’ye-

Allah aşkı, Rasûl aşkı sarar da,
Her zerre, her hücre nasıl inlemez?
Kulaklar duyar da, gözler görür de,
O söyler de bir kul, nasıl dinlemez?

Müslüman sünneti nasıl tanıyor?
Sünnetsiz bir fikre nasıl kanıyor?
Şahâdet, «İsmi»yle tamamlanıyor,
O söyler de bir kul, nasıl dinlemez?

Güzeller güzelli, hasların hası,
O yoksa silinmez kalplerin pası!
Hadisleri müslümanın aynası,
O söyler de bir kul, nasıl dinlemez?

Sünnet yoksa Müslümanlık vîrandır,
Efendimiz cânımıza bin candır!
O’nun yaşayışı, sözü Kur’ân’dır,
O söyler de bir kul, nasıl dinlemez?

Nedir ahmakların sünnete kîni,
Celil bu odaklar, iblisin ini,
Hangi vasıtayla öğrendik dîni,
O söyler de bir kul, nasıl dinlemez?