Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -13-

Harun ÖĞMÜŞ

HÂLİNİ BERBÂD ETME!

Rûzî ki zi-tû güzeşte şod, yâd mekun!
Ferdâ ki neyâmedest, feryâd mekun!
Ez-âmede vû güzeşte bünyâd mekun,
Hâlî hoş bâş u ömr ber-bâd mekun!

Mâzîyi teessüf ederek yâd etme!
Âtî endîşesiyle feryâd etme!
Mâzî geçmiştir artık, âtî ise gayb,
Bunlarla sakın hâlini berbâd etme!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 517)