KALBÎ YALVARIŞLAR

ŞAİR : Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Hidâyet ver bize, yâ Rabb-i Rahîm,
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!
Yardım et Allâh’ım, ey Dost-ı Azîm,
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Îman hasar gördü, daldık gaflete,
Kalpler mânen öldü, düştük zillete,
Yol göster Allâh’ım, Sen bu millete;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Sevginle kendine, döndür isyandan,
Nurlandır kalpleri, kurtar tuğyandan,
Sen koru Allâh’ım, şerr-i şeytandan;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Hıfz eyle bizleri, münkir âlimden,
Arındır, faydasız, küfür ilimden,
Sen kurtar Allâh’ım, küfr-i zalimden;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Zındık düşman olur, nurlu efkâra,
Müslüman milleti, zorlar inkâra,
Bırakma Allâh’ım, hâin küffâra;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Milletin kalbinden, çıktı gül Nebî,
Gençler sapkınlara, tapar kul gibi,
Islah et Allâh’ım, acı yâ Rabbî;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Zehirli sözlere, kandı müslüman,
Duygular kirlendi, kalpler perişan,
Lutfeyle Allâh’ım, Kur’ân ve îman;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Ülkemde her zaman, okunsun ezan,
Her ferdin kalbine, yerleşsin Kur’ân,
Çare ver Allâh’ım, ya Rabb-i Rahmân;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

İncinmesin bizden; hak din, şerîat,
Gücenmesin bize, Fahr-i Kâinat,
Nasip et Allâh’ım, hak ve hakikat;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!

Zikrinle kalplerde, doğsun mârifet,
Sevginle sarmala, taşsın muhabbet,
İhsan et Allâh’ım, aşk ve velâyet;
Bizim neslimizden, kâfir gelmesin!