KALBÎ YALVARIŞLAR

ŞAİR : Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Hidâyet ver bize, yâ Rabb-i Rahîm, Bizim neslimizden, kâfir gelmesin! Yardım et Allâh’ım, ey Dost-ı Azîm, Bizim neslimizden, kâfir gelmesin! Îman hasar gördü, daldık gaflete, Kalpler mânen öldü, düştük zillete, Yol göster Allâh’ım, Sen bu millete; Bizim neslimizden, kâfir gelmesin! Sevginle kendine, döndür isyandan, Nurlandır kalpleri, kurtar tuğyandan, Sen koru Allâh’ım, şerr-i şeytandan; Bizim neslimizden, […]

Continue reading »