GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Can veren âşıka, cânâ, bilesin can gerekir,
Bir de cânın verecek sen gibi cânan gerekir.

Sen otur gel şu gönül tahtıma, cânâ, ne olur,
Her gönül mülküne elbet yüce sultan gerekir.

Gel izin ver de senin uğruna cânım vereyim,
Gönlü zengin olanın şânına kurban gerekir.

Anlamaz bülbül-i şeydâ ne diyor her gül-i ter,
Onu fehmetmeye elbet biraz irfan gerekir.

Tez yetiş can çekişen âşık-ı bî-çârene sen,
Her gönül hastasının derdine Lokman gerekir.

Vuslatın yolları taşlık bilesin ey Seferî,
Aşamazsın o çetin yolları kervan gerekir.

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

Girne, 25 Şubat 2016