VATAN BENİM BEN VATAN!

ŞAİR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com

Dinle iblis uşağı; ateş öyle yakılmaz!
Fırat’ıma, Dicle’me kem göz ile bakılmaz!
Kılıcı Alparslan’ın kından çıksa sokulmaz!
Ne gözüm kaçırırım, ne gözün kaçsın benden!
Böldürtmem vatanımı, çıkmadıkça can tenden!

Daha nice bâdire, nice engel aşmışız,
Malazgirt’te şahlanıp, Kosova’da coşmuşuz,
Sen zehrini kusarken, cehl ile savaşmışız…
Işığımız İslâm’dır; geçmez gönül sevenden!
Böldürtmem vatanımı, çıkmadıkça can tenden!

Geçmişim şanla dolu; alnım açık, yüzüm ak,
Terazim adâlettir, bende namustur toprak,
Bir senin kirli yüzün, bir de tarihime bak…
Korkmaz asil milletim; ne kininden, ne senden!
Böldürtmem vatanımı, çıkmadıkça can tenden!

Türküm, Kürdüm, Lâz, Boşnak; ben vatanım arkadaş!
Ege’de zeybeğim ya Erzurum’da can dadaş,
Diyarbakır’da halay, horonda çekerim baş…
İki elbise çıkmaz, tek yürek bu bedenden!
Böldürtmem vatanımı, çıkmadıkça can tenden!

Doğu güneşim benim; ova, bayır aşarım,
Çukurova’da doğar, Marmara’da yaşarım,
Karadeniz, Akdeniz, Ege’de sonsuz varım…
Misak olmuş bu toprak, ayırmaz seveninden!
Böldürtmem vatanımı, çıkmadıkça can tenden!

Ne de çabuk unuttun, dün gibi Çanakkale!
Kınalı türkülerim bana nur, sana sille!
Senin kahpe yüzünü tanıyor bebem bile!
Dinle bak, Allah sesi yükseliyor her yönden!
Böldürtmem vatanımı, çıkmadıkça can tenden!

Unutma ki her zulmün hesabı sorulacak!
Ektiğin nifakın da kalemi kırılacak!
Âlemin nizamına tevhidle varılacak!
Canım fedâ yurduma, ötesi yok kefenden!
Böldürtmem vatanımı, çıkmadıkça can tenden!

14 Ocak 2016, Elazığ