İTİRAZ EDİYORUM!..

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Ben ceddime âşığım, Hakk’ı bilen ceddime,
Kalemimle bu minnet borcumu ödüyorum!..
Mâzîme dil uzatıp, yermek kimin haddine,
Yıkıcı tenkitlere itiraz ediyorum!..

Çatal kazık batar mı, bellidir ayan-beyan,
Farklı mezhep, meşrebe anlayışta yok ziyan,
Hep kendi bildiğinden başka kuş tanımayan,
Bölücü ifritlere itiraz ediyorum!..

Tefrikaya düşerek, ters yöne koşanlara,
Sözde İslâm diyerek düz yolda şaşanlara,
Menfaat çarklarında çağlayıp, coşanlara,
Tutarsız gelgitlere itiraz ediyorum!..

Müslüman kimliğiyle, kardeş katline susan,
Şeriat denilince bütün kînini kusan,
Mabedlerden okunan ezan sesini kısan,
Mabedsiz muhitlere itiraz ediyorum!..

Celil birlik olmazsak, dirliğe hiç varılmaz,
Rahmete erişmeyen hayatın tadı kalmaz,
Ümmet ihtilâfına dâim itiraz olmaz,
Şol fikr-i sâbitlere itiraz ediyorum!..