Bekler…

ŞAİR : Fatih ÇELİK

Nedir ki şu canın ahvali,
Ecel tasın sunanı bekler…
Hiçken âlemde zât-ı âli,
Nefs ne diye cihanı bekler?..

Gerekmez bize madde sırrı,
Sırra vuslatın nedir kârı,
Cihan bize sılaysa gayrı,
Şu göçebe evini bekler…

Sevgi hiç doldurmaz miadı,
Yoktur hissin emsali tadı,
Güzelliktir bunun hasadı,
Garip gönül cananı bekler…

Sahi, ne diye geldin hâna,
Ukbâyı arzu, gaye sana,
Gayrısını katma duâna,
Cennetü’l-âlâ seni bekler…