FİTNE ATEŞİ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Milleti birliğe sevk eden kuvvet,
Hiç korkmadan inandığı dâvâdır.
Irkları, renkleri bağlayan haslet,
Kardeşe duyulan ulvî sevdadır.

Bazen olsa da ümmette ihtilâf,
Fırsat verir farklı bin bir efkâra.
Medenî anlayış, hoşgörüyle af,
Geçirir dünyayı ummadık kâra.

Şaşmaz asla Hak ipine sarılan,
Emreder dînimiz dâim vahdeti.
Parçalayıp, bölen sonra darılan,
Göremez ukbâda sonsuz cenneti.

Toplumu mahveder kötü düşünce,
Kalkar cemiyetten huzur, itimat.
Dostlar arasına şüphe düşünce,
Başlar gönüllerde bitmeyen firkat.

Tenkit ile aynı olur mu tekfir,
Biri yapar, biri kökünden yıkar.
Kim derse din kardeşine ey kâfir.
Farkında olmadan dîninden çıkar.

Varoğlu, hep yakar fitne ateşi,
Bizlerin başında büyük imtihan.
Ölümden beterdir bu zulmün eşi.
Yaşanır yıllarca acıklı hüsran.

20 Ocak 2016, Vezirköprü