EY MÜ’MİN UYAN!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kardeşliğe saldırmada şeytân ile düşman,
Ey mü’min uyan, yoksa batarsın yere pişman!
Seyrî de fedâ; aynı vücûd ol, dedi Ahmed;
Sevmek, acımak şan; korumak kardeşi, îman!

28 Ocak 2016; 12:00, AKMESCİD, Sancaktepe İstanbul

mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün