RÂZI DEĞİLİZ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Mutmain eylemez, etmez tesellî,
Bu fânî hayata râzı değiliz.
Sayılı seneler geçer besbelli,
Sınırlı saate râzı değiliz.

Allâh’a râzıyız, Rabbimizdir Hak,
Bize yeter velî, vekil olarak,
Rabbü’l-âlemîn’in kuluyuz mutlak,
Başka bir sıfata râzı değiliz.

Din olarak seçti bize İslâm’ı,
Va‘detti İslâm’la darüsselâmı,
Yolu tarif eder, Hakk’ın kelâmı,
Başka bir Sırât’a râzı değiliz.

En büyük Rasûl’e ümmet kılındık,
Raûf ve Rahîm’e zimmet kılındık,
Dostuna dostlukla himmet kılındık,
Başka hiçbir zâta râzı değiliz.

Vasat bir ümmetiz, hayır vasatta,
İtidal en karlı yoldur hasatta,
Aşmayız hududu, hiçbir maksatta,
Tefrite, ifrâta râzı değiliz.

Bu dünya hayatı; oyun, eğlence,
Sâlih amel gerek; yaşlıya, gence,
Beden saltanatı, rûha işkence,
Ruhsuz bir rahata râzı değiliz.

İslâm’a uyarak yaşayıp ömrü,
Müslüman ölmeye aldık biz emri,
Ölümün gelince sekrile hamri,
İslâmsız vefata râzı değiliz.

Hamd ederiz Rabbe, insan yarattı,
Bizi kendisinden ruhla donattı,
İslâm her doğana aslî fıtrattı,
Başka bir fıtrata râzı değiliz.

Ne küfre razıyız, ne şirke râzı,
İnkâra düşmanlık, îmânın farzı,
Takvâya uymalı hayatın tarzı,
İsyana ruhsata râzı değiliz.

Hakk’ın adâleti şaşmaz terazi,
Takdire râzıyız, hükmüne râzı,
Geride ne varsa, cehlin marazı,
Tâğûta fırsata râzı değiliz.