KIT‘ALAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Yarınki Visâl İçin

Bu cânı cânâna fedâya geldim.
Gecikmiş borcumu edâya geldim…
Sevgili, yarınki visâlim için,
Bugünden muvakkat vedâya geldim…

7 Eylül 2015, Medine

Bir Vâkıf Olabilsek

Her ne amel işlersen burda yazılır kat kat…
Tavafta tevhid oku, sa‘yda getir salevat.
Bir vâkıf olabilsek ah vakfenin sırrına,
Bize neler anlatır Müzdelife, Arafat!..

23 Eylül 2015, Mekke

Ancak O Açar

Her an nazar eyleyen yâr yapmış yapısını,
Sahibine vermişim tescilli tapusunu…
Kitleyen O, açan O… O’ndan başka kim açar,
Kalbin kapısı ile Kâbe’nin kapısını?..

18 Eylül 2015, Mekke

Seyr u Seferde İken

İhlâsla secde eden Rabbine yaklaşırmış.
Zikr-i dâimî ile gönüller paklaşırmış.
Fasl-ı bahar geçer de gelir hazan mevsimi,
Ve kar yağar simsiyah saç-sakal aklaşırmış.

18 Eylül 2015, Mekke

Gıpta Ettim Sizlere

Kâbe’nin etrafında pervâne olan kuşlar,
Ne kadar mutlusunuz ve ne kadar hürsünüz…
Bizler kirlendik geldik, geldiğimiz diyardan,
Sizler hangi diyara selâm götürürsünüz?!.

30 Eylül 2015, Mekke