OSMANLI’NIN İZİNDE

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Budin’de sonbahar bir başka güzel,
Mevsimler yüklenir güzün üstüne…
Gül Baba’da ağlar ebedle ezel,
Tuna’da şiirler hüzün üstüne…

Nice civan yaprak olmuş sellere,
Tekbir sesi sinmiş esen yellere,
Bırakmamış bayrağını ellere,
Nefer düşmüş bazen yüzün üstüne…

Rasûl’üne kurban olan Osmanlı,
Düşkünlere derman olan Osmanlı,
Hak yolunda revan olan Osmanlı,
İz bulunmaz senin izin üstüne…

Hiç söndürme Estergon’un korunu,
Aşmalısın engelin en zorunu!
Sıra sende Osmanlı’nın torunu,
Kim yetişir artık, hızın üstüne…

Zigetvar’da okunmuyor ezanlar,
Söyle Celil, şimdi seni kim anlar?
Mohaç meydanında tarih yazanlar,
Söz bulunmaz, senin sözün üstüne…
Burada sözlerim hazan üstüne…