YA HAK SÖYLE YA SUS GÖNÜL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com
Garip kulum, cefâkârım;
Ya hak söyle ya sus gönül!..
Duy, ne diyor intizârım?
Ya hak söyle ya sus gönül!..

Aşk odunu çal mayaya;
Katrede gir bir deryâya!..
Gel Yûsuf’u sor rüyâya;
Ya hak söyle ya sus gönül!..

Aç yüreği, Hak’tan iste;
Seyr u sülûk budur işte!..
Bu son menzil özden öte;
Ya hak söyle ya sus gönül!..

Gel nefes ol her ağrıya;
Aşk, yol alsın en doğruya!..
Aç kulak ver bu çağrıya;
Ya hak söyle ya sus gönül!..

Ehl-i Kehf’le tut zamanı;
Candan yakın bul Cânân’ı!..
Mârifetle süz iz‘ânı;
Ya hak söyle ya sus gönül!..

Gör ne hoştur edep, usûl;
Cehdet, buna sensin delil!..
Gel vecd ile Hakk’a eğil;
Ya hak söyle ya sus gönül!..

3 Kasım 2015, Ankara