GİDE GİDE

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gide gide bütün yollar tükenir,
Asıl soru: «Yolun sonu neredir?»
Hepimizin bir emeli var ama,
Erişmesi ameline göredir.

Sevmek gerek bayrağını, vatanı,
Can verip de toprağında yatanı,
Affeyleme birbirine katanı;
Bu dediğim bilesin ki töredir.

Kaçınmalı, kul hakkını yemekten,
Sakınmalı, yalan sözü demekten,
Üzülmeli, boşa giden emekten;
Bu sözlerim inancıma göredir.

Terk et hemen iftirâyı, gıybeti,
Bir insana yakışmayan niyeti,
Fakir, zengin eşit dağıt nimeti;
Adâlet ki terazide ibredir.

Sevgisizlik, gönülleri taş eyler,
Sevgi varsa, insanları baş eyler,
Zalim ise, tüm gözleri yaş eyler;
Zulüm dersen gönüllerde yâredir.

Eyvah ki zamâne düştü gaflete,
Gözü doymaz oldu, düştü servete,
Farkında olmadan, düştü zillete;
Seferî’nin gönlü pâre pâredir.
24 Nisan 2015, Girne