YAZDIKLARINIZ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

-Ziya ÇARSANCAKLI’ya-

Anladım, şikâyet değil sizinki,
Arz-ı hâldır dosta yazdıklarınız.
Mevlâ’ya yakarış, meyil sizinki,
Süzme baldır dosta yazdıklarınız.

Sabırda sebâtı gösterdiniz hep.
Îmânız îmandır halasa sebep.
İlk harften son harfe kokuyor edep,
Bunca yıldır dosta yazdıklarınız.

Güzle tanışmamış baharda sümbül,
Çâr yâr-i Güzin’den damlayan sebil,
Gülistanda açan mâşûk-i bülbül,
Gonca güldür dosta yazdıklarınız.

Yeşerir, kalplere saçtıklarınız.
Mâzîden misaldir biçtikleriniz.
Gönül bahçenizden seçtikleriniz,
Sırr-ı kuldur dosta yazdıklarınız.

Mısralarınıza mâil âhengim,
Kuşattı rûhumu, değişti rengim.
Suhûlete erdi terazim, dengim.
Vehbi dildir dosta yazdıklarınız.

22 Eylül 2015, Sivas