Sen Yâ Rabbî!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Biz yok idik var eyledin,
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Hazretine yâr eyledin;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Kıl bizi yâren, yâ Rabbî!

Ruh üfledin, şeref verdin,
Arza halîfe gönderdin,
Nebîlerle yol gösterdin;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Yarattın ahsen yâ Rabbî!

Basit bir sudan yarattın,
Üstümüze göğü çattın,
Yeri döşeyip donattın;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Eyledin mesken yâ Rabbî!

Saymakla bitmez nimetin,
Lutfun, ihsanın, hikmetin,
Rezzâk zü’l-kuvveti’l-metîn;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Rızkınla; ruh, ten yâ Rabbî!

Rahmetinle kuşatırsın,
Bin bir nimet döşetirsin,
Korur kollar, yaşatırsın;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Âcizdir «bende»n yâ Rabbî!

Göndererek kerim kitap,
Ettin gönlümüze hitap,
Kıldın Kur’ân’a muhatap;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Lutfettin gülşen yâ Rabbî!

Sana şükür, Sana minnet,
Ettin Habîb’ine ümmet,
Va‘d eyledin sekiz cennet;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Keremen, lutfen yâ Rabbî!

Sen’den kuvvet, kabiliyet,
Olgun fikir, hâlis niyet,
Başarıya nâiliyet;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Cümlesi Sen’den yâ Rabbî!

Ne bildikse Sen bildirdin,
Ne bulduksa Sen buldurdun,
Ne olduksa Sen oldurdun;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Et sırra mahzen yâ Rabbî!

Islah eyle nefsimizi,
Defolsun benliğin izi,
Bırakma Sen bize bizi;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Demeyelim ben, yâ Rabbî!

Muhabbeti kıldın fıtrat,
Dostlarınla ettin irşat,
Zikrin ile verdin hayat;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Dirilttin mânen yâ Rabbî!

Sonsuz kere şükür Sana,
Bütün ikrama, ihsana,
Hamd borçluyuz baştan sona;
Sen yâ Rabbî! Sen yâ Rabbî!
Bir hiçiz cidden yâ Rabbî!