BEN GÖNLÜMÜ BİLMEZ MİYİM?

YAZAR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Sevgi için dağlar aşar,
Ben gönlümü bilmez miyim?
Aşkı için akıp taşar,
Ben gönlümü bilmez miyim?

Her nefes, aşk verir câna,
Dîvânelik düşer kana,
Bırakır cânı, cânâna
Ben gönlümü bilmez miyim?

Hak deyince açar gülü,
Kelâmını okur dili,
Yaprak gibi açık eli,
Ben gönlümü bilmez miyim?

Kulluk makamına varır,
Huzûrunda safâ bulur,
Allâh’ın aşkıyla olur,
Ben gönlümü bilmez miyim?

Arslan Ahmet yemin, aha,
Edeple girer dergâha,
İçten bağlıdır Allâh’a,
Ben gönlümü bilmez miyim?

26 Eylül 2015