MARMARA İLÂHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ’NE TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

يووا ياپدى قرلانغچ

-1000 yıllık kırlangıç çatı geleneğinin kullanıldığı yeni inşasına-

Marmara Câmiine;
Cevher dolu define,
İlim dolu zemîne,
Fîrûze bir başlangıç…

Her yanda şerâreler,
Secdelerde çâreler,
Nûrânî minareler,
Çekmiştir cehle kılıç,

Hümâ gölgesi bu yer,
Ey ankā kanadın ger,
«Üç»ler gelip dediler:
«Yuva yaptı kırlangıç»

(1434+3=1437)