TOPRAK OLALIM…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Dedirir âhirette pişmanlık:
“Âh ah keşke toprak olsaydım!”*
Bundan ibret alıp tüm insanlık,
Dostun uğrunda biz türâb olalım…

Biz de dâhil bütün cihân ehli,
Bırakır her cürûfu yerlerde;
Toprağın tertemiz ve mâhir eli,
Çeker ihsanla yemyeşil perde…

Arzı besler devamlı boynu bükük,
Sesi çıkmaz, ayaklar altı yeri…
Mütevâzı, gurur gözünde sönük,
Yalnız Allah’tan arzular, değeri…

Kalbi râzı, ne yağdırırsa kabul;
Ama gökten ümîdi rahmettir…
Son yatak, en sıcak kucaktır, oğul,
Annedir hem diyâr-ı gurbettir…

Ateş ummânı kaynar altında;
Surat asmaz, yüzünde güller açar…
Ondan ikram gümüş de altın da,
Pek cömert elleriyle meyve saçar…

Biz de toprak misâli ehl-i kerem,
Merhamet bahşeden gönül olalım…
Adı yok, gizli, bir benî âdem,
Sâde, alçak gönüllü kul olalım…

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)
* Bkz. en-Nebe, 40.

6 Şubat – 21 Ekim 2015, Samandıra