GAZEL

ŞAİR: SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Hasret çekenin gönlünü kâşâne sanırlar…
Baygınsa bakışlar onu mestâne sanırlar…

Aşkın kederinden dili âzâde olanlar,
Nerden bilecek hasreti şâhâne sanırlar…

Bilmez ne çeker gurbete mahkûm şu garipler,
İçtikleri mey meskeni meyhâne sanırlar…

Dalgıç değil ammâ ki sorarsan nice gafil,
Gördükleri her inciyi dürdâne sanırlar…

Bin cân ile cânânına kurbân olan âşık,
Can vermeyi şân eylese dîvâne sanırlar…

Bilmem ki nedendir; şu güzeller, o rakîbin
Sarf ettiği kem sözleri dostâne sanırlar…

Dönmez Seferî çıktığı yoldan geri aslā,
Gaflet ile sevdâsına bîgâne sanırlar…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

15 Ekim 2015, Girne