ÎMÂNIMIZ VAR

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

En güzel yaratılmış, kıymetli canımız var,
Emâneti yüklenen, «halîfe» yanımız var.

İslâm’a saldıran bin bir hasmımız olsa da,
Sâdıklar dostu Rabbe şaşmaz îmânımız var.

Riyâ kokan ameller, gün geçtikçe artmakta,
Bilmeden küfre düşen çok müslümanımız var.

Nasıl nankörlük eder insan, onca nimete?
Gafilce nefse uyup, Hakk’a isyanımız var.

Ermezsek Can Ahmed’in hakikî sevdasına,
İki dünyayı saran acı hüsranımız var.

Hayâ, gösterir gerçek îmânın kemâlini,
Peygamber’den ümmete gelen fermanımız var.

Enâniyet arttıkça insanlık pek kalmadı,
Şahsiyet noktasında hayli noksanımız var.

Varlık arzusu, devrin şifâ bulmaz illeti,
Zenginlikle çoğalan nice buhranımız var.

Kuvvetli inanç, taat ve teslîmiyet ister,
Zayıfları aldatan kötü zamanımız var.

Varoğlu, îmanda sıdk ile göster hep sebat,
Ukbâda sonu meçhul bir imtihanımız var.

13 Eylül 2015, Vezirköprü